Krigsfanger via Frihavnen

Efter krigens afslutning i 1918 blev Danmark brugt som udslusningsland for allierede krigsfanger fra Tyskland. De kom med skibe til Københavns Frihavn.

Italienske krigsfanger i spisesal i Københavns Frihavn. 1919. Foto: Fotograf ukendt, Københavns Stadsarkiv

Fra fangelejre til Frihavnen

Georg Jørgensen voksede op i en tjenestebolig på Frihavnsområdet, hvortil der i slutningen af krigen kom et stort antal engelske og franske krigsfanger fra tyske fangelejre:

”De skulle nu hjem, og havnen var nu pludselig fyldt med store troppetransportskibe og lazaretskibe med Røde Kors malet på skibssiderne. Indtil indskibningen igen kunne finde sted, blev soldaterne indkvarteret i lejre i Nordsjælland, men også i pakhusene var der indkvarteringer. Juleaften 1918 tilbragte mange fremmede soldater i Ø.K.s pakhus på Midtermolen. Der var sørget for juletræ og underholdning, og jeg synes, at det så vældig festlig ud. De engelske forbindelsesofficerer, der stod for udvekslingen, havde deres hovedkvarter på Frihavnens hovedkontor. Men de var ikke englændere for ingenting. På pladsen bagved hovedkontoret spillede de fodbold med en bold, der bestod af brunt indpakningspapir bundet sammen med sejlgarn.”

Franske krigsfanger synger Marseillaisen

Margrethe Dichmann (f. 1898) var netop startet som kontorelev, da krigen brød ud. Hun husker krigsfangerne, der blev sendt hjem via Københavns havn:

”Der kom så mange fanger herop fra tyske fangelejre, og hvor de fleste af dem så ud i tøjet. Mange var syge og måtte på hospitalsskib. Jeg glemmer aldrig et skib, der gik til Frankrig. Det var meget stort med flere dæk, hvor soldaterne var opstillede. Der var stor glæde blandt dem, for de skulle hjem. De sang Marseillaisen, da skibet gik ud af havnen.” 

Emner

Se mere indhold om , ,