Københavnererindringer i ny disputats om indvandring og Nørrebro

”Nørrebros indvandringshistorie 1885-2010” af professor Garbi Schmidt bygger bl.a. på Stadsarkivet erindringssamling.

Emner

Se mere indhold om

”Erindringsmaterialet er en umådelig rig og detaljeret kilde til at forstå hverdagslivet på Nørrebro.”

Sådan skriver Garbi Schmidt, professor ved Institut for Kultur og Identitet ved Roskilde Universitet, i sin doktordisputats: ”Nørrebros indvandringshistorie 1885-2010”, som hun forsvarede fredag den 25. september.

”Nørrebros indvandringshistorie 1885-2010” er udkommet på Museum Tusculanums forlag

Hvad vil det sige at bo på Nørrebro?

Nok er Garbi Schmidts fokus indvandringen til Nørrebro. Men gennem bogens fem tidsnedslag giver hun også et detaljeret og fascinerende indblik i, hvad Nørrebro var for et sted og hvad det ville sige at bo Nørrebro. Hendes disputats er dermed både historien om stedet Nørrebro og om indvandringen til Nørrebro i en periode, der spænder over mere end et århundrede.

Erindringer om hverdagsliv

I de to første empiriske kapitler, der dækker perioden 1885-1915 og 1935-1947, har Garbi Schmidt brugt et stort antal københavnererindringerne som grundlag for at forstå og beskrive hverdagslivet på Nørrebro og de særlige begivenheder, der udspandt sig der under 2. Verdenskrig.

Desuden findes i nogle af erindringerne også beretninger om indvandrere enten fordi beretterne selv var i familie med indvandrere eller havde kendt indvandrere.

Andre kilder

Det righoldige erindringsmateriale fra Stadsarkivet er suppleret med andre typer af kildemateriale som f.eks. folketællinger, politiets registerblade, materiale fra den københavnske socialtjeneste og indfødsretssager.

Garbi Schmidts disputats er udkommet på Museum Tusculanums forlag.

Emner

Se mere indhold om