Kilder om plejebørn og skolebørn på nettet

Forskellige kilder om børn og unge er nu tilgængelige online i Kildeviseren.

Børn foran Enghavevejens Skole, 1897. Foto: Sophus Juncker-Jensen, Københavns Stadsarkiv.
Emner

Se mere indhold om ,

Kilder til barndommens historie

Nu kan du finde oplysninger om de mange københavnske plejebørn, der kom i pleje enten i byen eller på landet, online i Kildeviseren.

I samme ombæring er oplysninger om unge under tilsyn, samt børn på Optagelsesanstalten i Ryesgade blevet tilgængelige.

Sidst men ikke mindst kan du nu finde skoleprotokoller, inkl. navneregistre for 62 forskellige københavnske skoler.

Kilderne dækker i varierende omfang forskellige perioder i tidsrummet mellem 1753-1937.

I alt 465 nye protokoller i Kildeviseren.

Plejebørnene under Københavns Fattig- og forsørgelsesvæsen

De mange københavnske plejebørn, var børn der i større eller mindre dele af deres barndom var i pleje hos andre familier i byen eller på landet, fordi deres forældre ikke have råd eller mulighed for at forsørge dem.

Kilderne til plejebørnenes historie er ikke de letteste at bruge og der er i tidens løb kasseret en del materiale. Alligevel er det dog muligt at for ret mange plejebørn at finde meget fyldige beskrivelser af en barndom, der ikke lader sig beskrive gennem andre kilder.

Læs historien om Emmy, som er beskrivelsen af en barndom set gennem Fattig- og forsørgelsesvæsnets briller.

Skoleprotokoller 1799-1937 – nu også med registre

Skoleprotokollerne rummer en guldgrube af oplysninger om vores bedste- og oldeforældres opførsel, væremåde og barndom.

Hvor mange andre kilder er fokuseret på oplysninger om voksne, indeholder skoleprotokollerne i sagens natur oplysninger om børn. – Og mange børn – for skolegangen har vi alle til fælles – også for 100 år siden.

En skoleprotokol rummer oplysninger om alle de børn, der var indskrevet på skolen. Disse oplysninger kan hjælpe slægtsforskere med at finde københavnske aner, der ofte flyttede meget og derfor kan være svære at finde.

De københavnske skoleprotokoller fra 63 forskellige skoler har i et stykke tid være tilgængelige hos Danish Family Search, hvor der er under indtastning af flittige frivillige.

Nu er protokollerne også tilgængelige her på siden, suppleret med de navneregistre, der gør protokollerne anvendelige til opslag indtil indtastningen er komplet.

Emner

Se mere indhold om ,