Hør historien om børne- og skolepsykiatriens første år i Danmark, når to forskere fortæller om de børnepsykiatriske hospitalsafdelinger og skolepsykiatrien særlige pædagogiske tiltag. Foredragene bygger på omfattende arkivstudier.

To forskere har gravet dybt i arkiverne og fortæller her historien om børne- og skolepsykiatriens første år i Danmark. Vi hører om børn med psykiske problemer, der blev behandlet på nye børnepsykiatriske hospitalsafdelinger. Men også om børn, som ikke passede ind i skolesystemet, og blev genstand for den nye skolepsykiatris særlige pædagogiske tiltag.

Foredragene er arrangeret af Københavns Stadsarkiv som en del af Forskningens Døgn.

”Problemelever” under observation. Da skolepsykiatrien kom til Danmark i 1940’erne

Ved Bjørn Frithiof Hamre, ph.d., lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet.

Skolepsykiatrien opstod i begyndelsen af 1940’erne. I Aarhus og Københavns Kommuner skulle skoler, psykologer og psykiatere nu samarbejde omkring de børn, der blev betragtet som problematiske for det almindelige skolesystem. Mange børn fik diagnosen miljøreaktion og blev henvist til de københavnske observationskolonier. Gennem bevarede elevjournaler fra 1950’erne viser Bjørn Frithiof Hamre glimt af de børn, det hele handlede om. Vi hører også om samarbejdet mellem de forskellige nye professioner inden for skolepsykiatrien. Et samarbejde der langtfra var uproblematisk.

Børnepsykiatriske patienter på Rigshospitalet ca. 1935-1955. Fra degeneration til miljøreaktion?

Ved Jennie Sejr Junghans, ph.d., post.doc. ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

I 1935 åbnede Danmarks første børnepsykiatriske klinik på Rigshospitalet. Afdelingen var med til at cementere behovet for psykiatrisk ekspertise til børn med adfærdsproblemer. Kort efter 2. verdenskrig blev der oprettet nye afdelinger og klinikker på hospitaler over hele Danmark. Gennem patientjournaler og psykiatriske lærebøger udfolder Jennie Sejr Junghans fortællingerne om de første børn og familier på Rigshospitalets børnepsykiatriske klinik. Hvad fejlede børnene og hvilken behandling kunne lægerne tilbyde dem?

25.
april
Tid
Lokation
Hovedkassen, Københavns Rådhus
Pris
50 kr.