En falden piges historie. Maleri af C.W.Eckersberg, 1808.

Foredrag: Hør om tro og skikke i 1700-tallets København, hvor mange troede, at det bragte lykke at hjælpe de fattige. Det var ren magi.

I 1700-tallets København var der mange fattige og byens gader vrimlede med tiggere, der bønfaldt byens borgere om en skilling. Men tiggerne og de fattige var ikke kun en plage og et problem. Mange troede nemlig, at Gud hjalp dem, der gav til de fattige. I foredraget, som blandt andet tager udgangspunkt i almissebreve fra Københavns Stadsarkivs samlinger, fortæller arkivar Peter Wessel Hansen om københavnernes almisser, tro og skikke. Luther havde 200 år tidligere afvist, at gode gerninger kunne påvirke Gud. Men spurgte man manden på gaden, var holdningen en anden. Gaver til de fattige var nærmest den rene magi.

02.
december
Tid
Lokation
Hovedkassen, Københavns Rådhus
Pris
50 kr.