Fabrikshal med arbejdere og maskineri

Foredrag: Ny viden om 1800-tallets lydrevolution fundet i arkivets samlinger.

1800-tallets København var fyldt med nye lyde og støjkilder. Ikke mindst fra den fremvoksende industri og dens fabrikker. Københavnerne oplevede en veritabel lydrevolution, og med den også nye, specialiserede måder at lytte på, bl.a. blandt læger, telegrafister, lokomotivførere. Museumsinspektør Jakob Ingemann Parby fra Københavns Museum fortæller om sin forskning i lydrevolutionen under 1800-tallets industrialisering i København. En vigtig del af kildematerialet til projektet stammer fra Sundhedskommissionen, hvis velbevarede arkiv findes på Københavns Stadsarkiv.

24.
marts
Tid
Lokation
Københavns Stadsarkiv
Pris
50 kr.