ukrainsk flag foran Københavns Rådhus

Hør nyindsamlede beretninger om mødet mellem de ukrainske flygtninge og København.

Den 24. februar 2022 angreb Rusland Ukraine og millioner af ukrainere traf den svære beslutning at forlade deres land. Siden da har Københavns Kommune modtaget omkring 3.200 ukrainske flygtninge.

I dette foredrag fortæller arkivar og etnolog Louise Hardman Smith om indsamlingen af beretninger og billeder i forbindelse med flygtningenes ankomst til København.

Vi hører om flugten, der ofte foregik over flere dage, om flygtningenes indtryk af København samt om mødet med københavnerne og hverdagslivet i byen. Men også om hvordan krigen samt familie og venner i hjemlandet hele tiden er nærværende i tankerne. Andre beretninger handler om, hvordan medarbejdere i Københavns Kommune har oplevet modtagelsen af flygtningene samt om frivilliges engagement og aktiviteter med ukrainerne.  

Interviewene med de ukrainske flygtninge er foregået på engelsk, hvorfor en del citater i foredraget vil være på engelsk.

09.
november
Tid
Lokation
Københavns Stadsarkiv
Pris
50 kr.