En kvinde knæler foran en grav. Et barn står ved siden af.

Kom til foredrag om nyeste forskning omkring 1800-tallets store børnedød og ulighed.

I 1800-tallet var børnedødeligheden høj. Omkring 1850 døde ca. hvert fjerde barn inden det fyldte fem år. Forbedringer i sundhed, hygiejne og miljø betød dog, at dødeligheden var faldende. Men det kom ikke alle børn til gode. Lægen Theodor Sørensen (1839-1914) viste, at børn fra arbejderfamilier på Christianshavn havde højere risiko for at dø end dem fra rigere familier. Ph.d.-stipendiat og historiker Mads Perner har bygget videre på Sørensens arbejde og kombineret det med folketællinger og begravelsesprotokoller. Alt sammen fortæller det historien om børnedød og ulighed i København og ude i landet.

02.
maj
Tid
Lokation
AFLYST
Pris
50 kr.