Samlingen fra Sankt Hans Hospital er vokset

Fra Sankt Hans Hospital i Roskilde har Stadsarkivet modtaget patientjournaler, der supplerer den tidligere samling og bringer den helt frem til 1950.

Opslag i patientjournal fra starten af 1923. Foto: Mads Neuhard, Københavns Stadsarkiv
Emner

Se mere indhold om

Sankt Hans Hospital – en københavnsk institution

Hospitalet ved Roskilde Fjord har siden 1816 huset, plejet og behandlet hovedstadens indbyggere med psykiatriske sygdomme. I 1994 rykkede hospitalet ud af den kommunale sfære og over i Hovedstadens sygehusfællesskab og i 2007 til Region Hovedstaden. Københavns Stadsarkiv modtager og bevarer derfor arkivmaterialet fra hospitalets kommunale tid.

Patientjournaler fra forskellige dele af hospitalet

Stadsarkivet samling fra hospitalet er i 2014 vokset med omtrent 500 protokoller og arkivæsker, der fører rækken af patientjournaler op til 1950. Den nye aflevering fra Sankt Hans indeholder journaler fra det såkaldte Kurhus og fra Mande- og Kvindehospitalet. Desuden rummer afleveringen journaler fra Kvindeplejestiftelsen, der supplerer de journaler fra Mandeplejestiftelsen, der allerede var i samlingen.

Et indblik i liv, skæbner og behandling

Patientjournalerne giver et indblik i hvordan man gennem tiden har behandlet og betragtet mennesker med psykiatriske sygdomme. Men journalerne giver også et meget personligt indblik i en masse menneskers liv og skæbne.

En patientjournals indhold i 1919

Patientjournalerne ændrede sig over tid og afspejler dermed både behandlingen og synet på patienterne.

Som et eksempel består patientjournalerne fra Kvindehospitalet i 1919 løsblade, der siden er samlet læderindbundne bøger. Der er undertiden indlagt breve eller notater i journalerne.

Forrest i journalen er patienten stamoplysninger noteret i et fortrykt skema. Her får man bl.a. oplysninger om:

  • Navn, alder, bopæl, indlæggelsesperiode, udskrivelsesdata, diagnose
  • Familiemæssig baggrund, sygdomstegn hos andre familiemedlemmer
  • Udvikling i barndommen
  • Legemlige sygdomme
  • Personlige karaktertræk
  • Tidligere sygdomsforløb

Herefter følger en udførlig beretning om det nuværende sygdomsforløb og om hændelserne op til og omkring indlæggelsen. Til sidst skal patienten svare på en række spørgsmål, som er blevet skrevet ordret ned. Spørgeskemaerne giver et levende og meget direkte indblik i patientens sindsstemning.

Fotografier af patienterne

I nogle perioder indeholder mange af patientjournalerne et billede af patienten – i andre perioder ikke. Billedet ændrer også karakter. Det mest udbredte er små billeder, hvor patienten ses fra brystet og op. Der ses dog også i 40’erne og 50’erne at patienterne er fotograferet i hel figur.

Forskellige typer behandling

Ud over patientjournalerne rummer den nyeste aflevering også dokumentation af nogle af de forskellige mere specielle typer behandling man har udført på Sankt Hans. Et eksempel er behandling med malaria, som man tilbød patienter med 3. stadie af syfilis.

Syfilis blev betragtet som uhelbredelig og i 1917 havde man i Wien opdaget af feber fremkaldt af malaria havde en gavnlig effekt. Sankt Hans blev det eneste hospital i Danmark, der tilbød denne form for behandling, der i 1950’erne blev afløst af penicillin.

Har du aner, der har været indlagt på Sankt Hans?

Patientjournaler rummer oplysninger om private forhold og er derfor først tilgængelige for offentligheden, når de er 75 år gamle.

Hvis nogen i din nærmeste familie har været indlagt på hospitalet, har du dog mulighed for at søge om tilladelse til at se materialet før der er gået 75 år.

Læs mere om tilladelse til at se arkivmateriale med oplysninger om private forhold

Få oversigt over arkivmateriale afleveret fra Sct. Hans i Starbas

Læs nyhed om frivillig digitalisering af kort, fotografier og tegninger fra Sct. Hans

Emner

Se mere indhold om