Politiets registerblade har flyttet webadresse

Registerbladene er nu så godt som færdigindtastet. Derfor er sitet politietsregisterblade.dk nu lukket. Registerbladene er i stedet søgbare her på kbharkiv.dk.

Dette familieportræt har prydet forsiden af politietsregisterblade.dk siden 2012. Portrættet er indsendt af en af de mange flittige frivillige indtastere.

Politiets registerblade er færdigindtastet

2 mio. personer bosat i København mellem 1890 og 1923, fordelt på knap 5 mio. adresser. Politiets registerblade har siden 2010 undergået en fantastisk forvandling. En forvandling vi kan takke en skare meget dedikerede, flittige og ekstremt dygtige mennesker for.

Fra mikrofilmende strimler til en af landets mest brugte slægtforskningsressourcer, der hver dag bruges af hundrede af mennesker. Fra lange rækker af kasser med løsblade til et datagrundlag for historikere, der forsker i Københavns udvikling, i social og demografisk historie.

Indtastningen af registerbladene har givet denne historiske kilde en mangfoldighed af nye anvendelsesmuligheder!

Politiets registerblade på kbharkiv.dk

Søgning i registerbladenes oplysninger foregår nu ikke længere på politietsregisterblade.dk, men her fra stadsarkivets hjemmeside kbharkiv.dk. Udvalgte og reviderede vejledninger til brug af registerbladene er også flyttet med.

I søgningen på kbharkiv.dk kan du søge på tværs af flere kilder, fx registerblade og begravelsesprotokoller. Derudover er det blevet lettere at finde såkaldte bipersoner på registerbladene, dvs. børn og ægtefæller, der ikke havde eget registerblad.

Der er heller ikke begrænsninger i antallet af resultater, der kan vises, som der var på politietsregisterblade.dk.

Efter ønske fra indtastere og superbrugere på registerbladene er søgningen desuden blevet yderligere forbedret, så du nu også kan søge specifikt på bipersoners navne, dødsår, dødsdato, gadenavn-nummer, registerbladsid og forskellige andre felter.

Derfor lukker politiets registerblade.dk

Politietsregisterblade.dk lukker, idet indtastningen af registerbladene er så godt som færdig.

Lukningen sker også for at kunne koncentrere ressourcerne om færre websites. Politietsregisterblade.dk var blevet et gammelt website, som var svært at vedligeholde og drifte sikkerhedsmæssigt.

Forum

Det store diskussionsforum på politietsregisterblade.dk er flyttet med til kbharkiv.dk i en arkivversion, idet forum rummer meget interessant information og viden om registerbladene. Arkivversion betyder at forum ikke længere er åbent for nye indlæg, men tidligere indlæg kan læses.

Gemte link til politietsregisterblade.dk

Har du gemt links i din browser til sider eller registerblade på politietsregisterblade.dk vil du blive sendt videre til de tilsvarende sider eller registerblade på kbharkiv.dk.