Politiets mandtaller relanceret – Takket være frivillige kræfter

En lille myreflittig gruppe frivillige har i over et år arbejdet på at omregistrere Politiets mandtaller. Nu er arbejdet afsluttet. Stor tak for den imponerende indsats.

Sådan ser mandtallerne ud i Kildeviseren

Mandtallerne – folketælling to gange om året

Politiets mandtaller – ej at forveksle med Politiets registerblade – består af skemaer, hvor Københavns befolkning mellem 1865 og 1923 er registreret. Samlingen rummer ca. 2 mio. skemaer, der tilsammen danner en detaljeret kilde til Københavns historie.

Frivillige gennemgår ca. 2 mio. skemaer

I juli 2014 bad Stadsarkivet frivillige om hjælp til at grovregistrere de 2 mio. skemaer med henblik på at stille dem til rådighed på nettet. En masse mennesker hjalp og i december samme år efter kunne alle gå ind på Stadsarkivets hjemmeside og slå op i mandtallerne ved at vælge: gade, år og måned.

Men udgangspunktet for registreringerne var ikke godt nok

Det stod dog hurtigt klart, at rigtig mange mandtaller var registreret forkert. En af årsagerne var at listen over gader i København, som vi fra arkivets side havde givet de frivillige, som grundlag for registreringen, var ufuldkommen.

Det viste sig, at vi faktisk ikke havde et fuldstændigt overblik over hvilke gader, der har eksisteret i København fra 1860’erne og frem til i dag. Og at mandtallerne rummede gader, som vi ikke kendte eksistensen af. Enten fordi gaderne havde skiftet navn, eller var blevet nedlagt efter kort tid. De samme gadenavne fandtes også mange steder i byen og derfor var mandtaller fra fx Asylgade i Indre By blevet registreret under Asylgade i Valby eller omvendt.

I Stadsarkivet havde vi simpelthen undervurderet kompleksiteten af kilden og derfor fandt brugerne nu stribevis af fejl.

Om igen – og nu på den rigtige måde

I maj 2015 satte en lille gruppe frivillige sig for at rette op på miseren. Hundredetusindvis af fejlmeldte skemaer skulle rettes, en komplet gadeliste skulle etableres og der skulle laves stringente regler for fx hvor store bygninger som Kommunehospitalet skulle registreres. Mens arbejdet har stået på, har brugere af mandtallerne, derfor kunne opleve store huller i rækken af årstal eller gader der helt manglede.

I slutningen af maj 2016 gik en ny stor grovregistreringsrunde i gang. Nu er arbejdet afsluttet. Og mandtallerne er så komplette som de kan blive. Tilbage står at digitalisere omkring 100-150 skemaer, som har vist sig at være ulæselige i deres nuværende digitale kvalitet.

En stor tak

I Københavns Stadsarkiv er vi meget taknemmelige for det store arbejde denne lille gruppe af flittige og dygtige mennesker, har foretaget.

Det har krævet flid, stringens, systematik og udholdenhed. Tak for indsatsen!

Skulle du alligevel finde en fejl…

… Så kan du stadig fejlmelde et mandtal.

Klik på udråbstegnet øverst til højre, når du sidder med et mandtal i Kildeviseren, så får vi besked om at du har fundet en fejl. Alle indmeldte fejl bliver rettet løbende.

Fakta om Politiets Mandtaller 1865-1923

Politiets Mandtaller består af 3,7 mio. billeder, dvs. ca. 2 mio. mandtaller.

Fejlretterne på Politiets Mandtaller har bestået af en lille gruppe dedikerede frivillige fra Politiets Registerblade samt en frivillig fra Sønderborg. Hertil kommer at 3 studentermedhjælpere fra Stadsarkivet, har fejlrettet, når der var en ledig stund på læsesalen.

Den sidste store grovregistreringsrunde, der begyndte i maj 2016, tog ca. 3 måneder. De frivillige fik hen over sommeren rettet 368.000 fejl på mandtallerne. Det svarer til 4000 rettelser om dagen eller 167 rettelser i timen.

Mandtallerne indeholder oplysninger om københavnske familier og deres forskellige adresser rundt omkring i byen igennem næsten tres år. Mandtallerne blev ført to gange om året, i maj og november. De ligger efter gadenavn. De udgør et vigtigt supplement til Politiets Registerblade, samtidig med at de giver et uvurderligt indblik i det kvarter, ens forfædre boede i.