Nyt stort værk om Københavns historie

Otte bind om Københavns historie har set dagens lys. Temaerne spænder bredt fra reformation til enevælde, over bopladser og industrialisering, til metro og mangfoldighed.

Tusinder års historie

I dag udkommer ‘København og historien 1-8’, der levende og indsigtsfuldt fortæller hovedstadens historie fra 12.000 f.v.t. til 2020. Serien er kronologisk opbygget og fortæller om hovedstaden i krigstid og fredstid, fra istid over guldalder og frem til vore dage.

Bøgerne kan læses samlet, men også hver for sig. I de otte bøger kommer læseren tæt på københavnerne som tiggere, håndværkere, magthavere, borgere og børnefamilier. Bøgerne er også velillustrerede og er rige på kort, tegninger, malerier og fotografier.

Der er fokus på byens udvikling, i medgang og modgang. Både når København åbnede sig mod omverden og gemte sig bag voldene. Når byen brændte ned og når den fik vokseværk.

Sidste gang der udkom en historie om København i flere bind var i starten af 1980’erne. Bøgerne er således en tiltrængt opdatering af byens historie, hvor der er blevet tilføjet ny viden, nye temaer og flere perioder til fortællingen om vore alle sammen Københavns historie.

To bøger skrevet af arkivarer

Forfatterne til bogværket er ansatte på Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv.

Fra Københavns Stadsarkiv har Peter Wessel Hansen skrevet det femte bind ‘Med vold og magt’. Her fortæller han 1700-1850. Det var en tid hvor København i flere omgange var hærget af pest, krig og brand. På trods af lukkerne var oplevede indbyggerne også den længste fredsperiode i danmarkshistorien fra 1720-1801. Oven i det blev københavneren oplyste og troede ikke længere det samme som før. Langsomt mistede kongen grebet om befolkningen, og reformer, damp og demokrati pegede mod nye tider.

I det ottende og sidste bind ‘Byen rejser sig’ skriver arkivar Anders Møller om København fra 1980-2020 med medgang og opgang. Her gik byen fra at være nedslidt og gældsplaget i fattigfirserne, til at befinde sig på randen af bankerot i 1990’erne. Efter årtusindeskiftet blomstrede byen op med moderne metro og flotte havnebade, mens udviklingen fortsatte med flere kraner og flere københavnere. Der bliver tegnet et billede af en by, der har fået nye farver og mere byliv, og som har høstet hæder og opmærksomhed.

Serien er udgivet med støtte fra Kraks Fond og udkommer den 17. marts på Gads Forlag.

Bogen kan bl.a. købes i butikken på Københavns Museum og på forlaget Gads hjemmeside.

To podcast – hvis du vil vide mere

En nyere del af København historie foregik på Islands Brygge omkring Sojakagefabrikken. Det kan du høre om i podcasten Sojakagen og havnen – fra industri til penthouse

I 1700-tallet plagede ulykker som krig og brand København og i 1711 kom pesten til byen. Det kan du gøre om i podcasten Kampen mod pesten.