Klassebilleder og skoleblade – flere skoler har afleveret arkivmateriale

På Københavns Stadsarkiv har vi over sommeren fået et omfattende arkivmateriale fra forskellige skoler. I alt 46 flyttekasser er nu sorteret og det bevaringsværdige materiale er blevet pakket og registreret. Meget af materialet er allerede nu tilgængeligt for borgerne.

Et lille udsnit af skolearkivmaterialet fra Frederikssundsvejens skole.
Emner

Se mere indhold om

Frederikssundsvejen skole blev nedlagt i 2008. Stadsarkivet har derfor modtaget hele skolens arkivmateriale, som strækker sig fra 1884 og frem til nedlæggelsen. Andre skoler har afleveret mindre dele af deres arkiv.

Det nyindkomne arkivmateriale føjer sig til den store samling af skolearkiver, som Stadsarkivet i forvejen råder over. Fra Frederikssundsvejen skole er der blandt det nye materiale en komplet samling af klassebilleder fra 1926-2008, foruden mødereferater, afgangsbeviser, videoer af bl.a. genhusningen efter krigen i 1946 og skolens jubilæum i 1984 samt meget meget andet.

Brugen af arkivet

Arkivmaterialet fra skolerne bruges bl.a. af københavnske borgere, som har mistet deres eksamensbevis og derfor henvender sig til Stadsarkivet for en kopi. Man kan også gå på opdagelse i klassebillederne for at finde sig selv eller et familiemedlem.

Men arkivmaterialet kan også bruges til at fortælle den større historie om skolelivet i København. Klassebillederne fortæller noget om den skiftende mode og størrelsen på skoleklasserne gennem tiden. Referater fra lærermøder og forældreråd giver indblik i, hvordan skolerne håndterede f.eks. bespisning af de fattige børn, generelle ordensregler og pjækkende skolebørn.

Ønsker du at dykke ned i det store materiale, kan du søge det frem i Starbas og bestille det til Stadsarkivets læsesal.

Den nye historie

Størstedelen af det nyindkomne arkivmateriale er fra 1980’erne og frem – f.eks. ugebreve fra et helt år, sendt fra lærerne til forældrene i en 1. klasse, undervisning af tosprogede elever eller meddelelser fra skolen vedr. lærerskift og lejrskole.

Arkivmaterialet giver indblik i, hvordan hverdagen på skolen formede sig omkring årtusindskiftet og kan dermed bidrage til at skrive skolehistorien om 50, 100 eller måske 200 år.

Stadsarkivet modtager løbende arkivmateriale fra de københavnske skoler på samme måde som vi modtager og bevarer andet materiale, der har betydning for københavnerne og deres bys historie.

Emner

Se mere indhold om