Indtast begravelsesprotokoller og gør dem søgbare

Ved at indtaste oplysninger om begravelser i Kildetasteren hjælper du andre slægtsforskere og skaber grundlag for ny viden om fortidens københavnere.

Skærmbillede fra Kildetasteren: Indtastning af begravelserne foregår I Kildetasteren, som ser sådan ud.
Emner

Se mere indhold om ,

Begravelsesprotokoller 1861-1912

Begravelsesprotokollerne har længe været en populær kilde til slægtsforskning. Med din hjælp kan oplysningerne om fortidens københavnere blive endnu lettere at bruge.

Ved at indtaste den snirklede skift i de gamle protokoller kan vi gøre oplysningerne søgbare. Så behøver slægtsforskere ikke længere vide hvornår anen døde, for at kunne finde protokollernes oplysninger om fx bopæl og dødsårsag.

Alle kan være med

For at indtaste skal du oprette dig som bruger, men derudover er der ingen krav. Erfaring med læsning af håndskrift og en vis mængde stringens og udholdenhed er dog ikke af vejen. Det er en stor opgave vi kaster os over, men er vi mange nok går det hurtigt!

Vi åbner for indtastningen af en mindre gruppe protokoller af gangen.

Forskere vil bruge data

I indtastet form udgør begravelsesprotokollerne et fantastisk datagrundlag for forskning i sundhed, dødelighed, demografi, og sociale forhold for fortidens københavnere i en periode af byens historie, hvor udviklingen gik rigtig stærkt.

Med din hjælp kan der skrives ny historie og svares på spørgsmål som: Hvor døde man af hvad? Er der forskel på dødelighed og sygdomsmønster alt efter hvor man boede i København? Og hvordan ændrede det sig fra 1860-1912?

Kildetasteren

Kildetasteren er Københavns Stadsarkivs nye værktøj til at indtaste arkivmateriale og bygger på erfaringer fra 7 års arbejde med crowdsourcing af Politiets registerblade. Det vil på sigt også blive muligt at indtaste andre typer arkivmateriale i Kildetasteren.

Emner

Se mere indhold om ,