Idræt på arkiv

I 2015 modtog Stadsarkivet en alsidig samling, der dokumenterer over 150 års skoleidræt.

Faginspektøren stod for at arrangere skolernes idrætsdag og fælles nordiske idrætsstævner. Her ses et idrætsstævne i 1928 i anledning af 100 året for skoleidrættens indførsel. Foto: Ukendt fotograf, Københavns Stadsarkiv
Emner

Se mere indhold om ,

Flyttekasser med idrætshistorie

Vi havde intet forudgående kendskab til samlingen, da en kvik studentermedhjælp fra Børne- og Ungeforvaltningen kontaktede Stadsarkivet og spurgte om vi var interesseret i en række flyttekasser med blandet historisk materiale opmagasineret i en kælder i en af kommunens administrative bygninger.

Kasserne viste sig at rumme fotografier, arkivalier, bøger og genstande fra 150 års skoleidræt. Til sammen dokumenterer materialet en enorm udvikling i synet på børn, opdragelse, krop, sundhed, leg og skole.

Gymnastiktimer – elsket og hadet, men i hvert fald husket!

Det er de færreste voksne, der ikke har en eller anden følelse knyttet til deres erindring om skoletidens idræt og gymnastiktimer.

Kigger man i Stadsarkivet samling af erindringer dukker der mange dårlige minder op:

Om skrappe idrætslærere og ydmygende oplevelser af ikke at kunne springe højt nok eller løbe langt nok. Andre husker dog heldigvis også idrætten som et frirum, hvor man endelig kunne få lov at bruge sin krop efter mange timer på skolebænken.

Den nyindkomne samling afspejler også gymnastiktimernes dobbelthed af kontrol og disciplin, leg og udfoldelse.

Faginspektøren for idræt

Samlingen er etableret af den såkaldte faginspektør for idræt, også kaldet gymnastikinspektøren, hvis opgave var at udstikke retningslinjer for gymnastikundervisningen i kommunens skoler, samt føre tilsyn med idrætsanlæg, svømmehaller og legepladser.

Inspektøren ansatte også idrætslærerne, der længe havde en baggrund inden for militæret, præcis som faginspektøren selv.

Embedet blev oprettet i maj 1831. I 1919 blev embedet delt i to – en mandlig og en kvindelig gymnastikinspektør. De københavnske piger havde nemlig også fået idræt på skemaet i 1886 (resten af landets piger fik samme mulighed i 1904).

Stillingen som faginspektøren i idræt blev nedlagt i 1994.

Alt undtagen lugten i omklædningsrummet

Samlingen er meget varieret og rummer både arkivmateriale, tøj og genstande. Genstandene vil blive overdraget til Københavns Museum.

Som eksempler fra samlingen kan nævnes jobansøgninger til stillinger som idrætslærere fra starten af 1900-tallet, som kan fortælle en historie om hvilke kvalifikationer, man mente var vigtige for at kunne undervise børn i idræt.

Der er også en større samling fotografier, både fra almindelige idrætstimer, fra stævner og idrætsdage. Særlig 100 året for skoleidrættens indførelse i 1928 og ”Hafniaden” i 1967 er godt belyst fotografisk. Hafniaden var et stort internationalt idrætsstævne i anledning af Københavns 800 års jubilæum.

Samlingens scrapbøger, brugt bl.a. til dokumentation af af 100 års jubilæet for skoleidrættens indførelse afholdt i 1928, er et godt materiale til studieopgaver.

I samlingen er også et lille håndbibliotek med materiale om gymnastik og idræt, fx teoretiske bøger, øvelseshæfter og undervisningsmateriale. Bøgerne giver et helt præcist indblik i de tanker, der lå bag idrætsundervisningen.

Kan bestilles til læsesalen

Samlingen er nu blevet gennemgået, sorteret, kategoriseret, pakket og registreret. Ønsker du at benytte samlingen kan den bestilles gennem Starbas til brug på læsesalen.

Emner

Se mere indhold om ,