Ældre kvinder på en bænk i solen i De Gamles By, 1920'erne. Foto: Peter Elfelt, Københavns Stadsarkiv

Byvandring: Kom med på en byvandring, hvor vi hører om byens gamle og følger dem fra deres simple boliger til fattighuse, stiftelser og alderdomshjem.

På denne byvandring sætter vi fokus på en ofte glemt historie – de gamles historie. Vi hører om liv, skæbner og omsorgen for de ældre i århundrederne før vore dages velfærdssamfund. Før velfærdsstatens tid endte mange ældre som fattige og levede under usle og fornedrende forhold. Kun et fåtal havde adgang til pension, sygepleje, ældreboliger eller hjælpemidler. Det er disse mennesker – gadens usle oldinge og byens agtværdige ældre – og de fattighuse og stiftelser, der dannede rammen om deres sidste år, vi møder på eftermiddagens byvandring. Dagens guide til 17-1800-tallets København er arkivar Anders Møller.

02.
september
Tid
Lokation
Mødested foran Københavns Rådhus
Pris
50 kr.