Introduktion til indtastning af arkivmateriale og udveksling af erfaring med indtastning i Kildetasteren.

Kildetasteren 

Kildetasteren er arkivets online værktøj, hvor frivillige indtaster arkivmateriale, så det bliver søgbart – og dermed lettere at bruge for slægtsforskere, historikere og alle andre interesserede. Til dette indtastningsprojekt skal du kunne læse gotisk håndskrift.  

Begravelser på Assistens Kirkegård 1805-1862 

Kirkegården blev anlagt i 1760 som en assisterende kirkegård til de overfyldte kirkegårde inden for voldene. Sidst i 1700-tallet skiftede kirkegården fra at være en fattigkirkegård til at blive københavnernes foretrukne kirkegård og ligefrem mondæn. 

Sådan foregår en Tastecafé 

Vi starter med en kort intro til indtastning og præsentation af et udvalgt emne. Derefter taster vi sammen. Der er arkivarer og ofte dygtige superbrugere til stede, som vil hjælpe dig i gang, eller hvis du har spørgsmål undervejs. Vi serverer kaffe og kage. 

12.
juni
Tid
Lokation
Københavns Stadsarkiv
Pris
Gratis