2 facilitatorer til erindringsklubber for seniorer

Københavns Stadsarkiv og Thorvaldsens Museum søger to facilitatorer til erindringsklubber for seniorer (toårige projektstillinger).

Glimt af rådhusets eget musselmalede stel med byvåbnet. Foto: Mads Neuhard, Københavns Stadsarkiv

Vil du være med til at skabe nye fællesskaber for ældre københavnere 65+ baseret på samtaler og med udgangspunkt i historiske fotos og erindringshistoriske materialer samt kunstværker på henholdsvis Københavns Stadsarkiv og Thorvaldsens Museum?

Arbejdet består primært i at være facilitator ved en række møder på arkivet og museet for grupper af ældre københavnere med henblik på at skabe nye fællesskaber. Men opgaverne omfatter også facilitering af både digitale forløb og forløb, der afvikles i byrummet. Dertil kommer den faglige og praktiske forberedelse af møderne samt rekruttering, deltageradministration og -kommunikation.

Omdrejningspunktet er den københavnske lokalhistorie og Thorvaldsens Museums samlinger i relation til deltagernes egne livserfaringer. Derfor er det en nødvendighed, at facilitator har kendskab til og interesse for kunsthistorie og (eller) det 20. århundredes kultur- og hverdagshistorie. Opgaverne indbefatter løbende planlægning og udvikling af de forskellige klubforløb, men hovedopgaven er facilitering af møderne samt frivilligaktiviteter.

Erindringsklubberne er gruppeforløb på 12 uger med ca. 10 deltagere, hvor deltagerne i tryghed og med deres livshistorie og viden som hjælpemiddel kan dele tanker, erfaringer og erindringer. Facilitator spiller en central rolle i at understøtte det sociale og inkluderende element i gruppen og optræder desuden med små kunst-, lokal- eller erindringshistoriske indlæg, der danner udgangspunkt for de personlige samtaler. Visionen for konceptet er at øge livskvaliteten og skabe rum for nye og nære relationer blandt ældre.

Sideløbende med og som led i arbejdet med gruppeforløbene skal du også arbejde på at inddrage og uddanne (udvalgte) deltagere som frivillige. De frivilliges opgaver kan bestå i koordination og gennemførsel af byvandringsforløb, understøttelse eller hjælp ifm. gruppeforløbene på arkivet og museet samt koordination og afholdelse af frivilligaktiviteter for dem, der allerede har gennemført et gruppeforløb. I det hele taget lægges der stor vægt på, at facilitator i samarbejde med deltagerne og de frivillige arbejder på at skabe varige fællesskaber.

Planlægning og udvikling sker i samarbejde med medarbejdere og ledelse på Københavns Stadsarkiv og Thorvaldsens Museum.

Du kan forvente:

 • Et arbejde der giver mening, og hvor du kommer tæt på andre mennesker.
 • En central rolle i forhold til udviklingen af nye fællesskaber og socialt samvær.
 • Konkrete arbejdsforløb med mærkbar fremgang og resultater.
 • Indflydelse på arbejdsopgavernes løsning.
 • Ansvar for løbende tilrettelæggelse og kommunikation.
 • Fagligt samarbejde med dygtige kollegaer.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med og sans for understøttelse af sociale fællesskaber.
 • Har erfaring med praktisk og socialt værtskab for ældre.
 • Har erfaring med facilitering af frivillige.
 • Har kendskab til ældre dansk kunsthistorie.
 • Har kendskab til det 20. århundredes kultur- og hverdagshistorie.
 • Kan gennemføre planlagte aktiviteter selvstændigt og fleksibelt.
 • Er stabil, udadvendt og kan lide at kommunikere.
 • Er et åbent, rummeligt og inkluderende menneske.

Kvalifikationer

Relevant uddannelse og erfaring med understøttelse af sociale fællesskaber, socialt værtskab og facilitering af samtalegrupper, frivillige eller lignende.

Løn og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst med Københavns Kommune. De to stillinger er på 28 timer ugentligt og er tidsbegrænset til den 28. februar 2025 med mulighed for forlængelse. Stillingerne ønskes tiltrådt den 1. marts 2023.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til projektleder Peter Wessel Hansen på 2362 9260 den 3. og 10. januar kl. 12-15.

Send din ansøgning med CV og dokumentation for relevant uddannelse og erfaring.

Søg via linket senest søndag den 15. januar 2023. Samtaler afholdes den 25. januar 2023.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen er Danmarks største kulturforvaltning. Vores arbejdsopgaver spænder bredt fra idræt, kultur og borgerservice til huslejenævn, folkeregister, vielser og afvikling af valg og folkeafstemninger. I Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder vi for at skabe de bedste rammer for kultur- og fritidslivet i København – og i samarbejde med københavnerne at skabe en by, der lever og udvikler sig. Vi er en politisk ledet organisation og har til opgave at understøtte og udleve politiske beslutninger. Alt sammen med det overordnede formål at give københavnerne et bedre kultur- og fritidsliv og være en åben og professionel indgang til Københavns Kommune.