Undervisnings- og udviklingsmedarbejder

Vi søger en undervisnings- og udviklingsmedarbejder til at tilrettelægge og gennemføre projektet Arkivet i den åbne skole.

Børn på Nyboder skole 1935

Københavns Stadsarkiv søger en undervisnings- og udviklingsmedarbejder (tidsbegrænset stilling, 30 t/uge) til at tilrettelægge og gennemføre projektet Arkivet i den åbne skole. Projektet er et kompetenceudviklingsforløb for lærere i historie og kulturfag, som inddrager arkivmateriale samt arkivfaglige og historiske metoder i undervisningen i den åbne skole.

Arkivet i den åbne skole er støttet af A.P. Møller Fonden og gennemføres som en del af et større projekt sammen med stadsarkiverne i Esbjerg og Kolding. Projektet i København er et samarbejde mellem Københavns Stadsarkiv og folkeskoler i København og på Frederiksberg.

De aktiviteter, som knytter sig til Arkivet i den åbne skole, etableres bl.a. omkring tætte samarbejder og partnerskaber med skoler. Inddragelse af lærere i en samskabende proces er fundamentet for kompetenceudviklingen. Med projektet inviterer Københavns Stadsarkiv lærerne indenfor ”behind the scenes” og inddrager dem i, hvordan vi arbejder professionelt med at indsamle, formidle og bevare byens historie.

Arbejdsområde

Du skal sammen med Skoletjenesten i Historie og Kunst og Stadsarkivets faglige personale udvikle og varetage kompetenceudvikling af folkeskolelærere i historie og kulturfag. Det sker ved afholdelse af kursusmoduler på arkivet samt gennem undervisningsforløb for grundskoleklasser på arkivet og ude på skolerne. Alle kursister i forløbet deltager med egne klasser ved besøg på arkivet og på skolerne. Du skal derfor både undervise lærere og elever på arkivet samt observere og give sparring på lærernes forløb på skolerne.

Udover udvikling og gennemførelse af kursusaktiviteter og undervisning vil dit arbejde bestå af alt fra relationsopbygning og pleje, koordinering og tidsstyring til forskellige praktiske opgaver, som knytter sig til projektet. Du vil desuden spille en vigtig rolle i samarbejdet med Skoletjenesten – videnscenter for eksterne læringsmiljøer, som varetager den eksterne evaluering af det samlede projekt. Du vil indgå i en projektgruppe på tværs af de deltagende arkiver.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har en læreruddannelse med historie som linjefag og dokumenteret undervisningserfaring i historie, eller at du har akademiske kvalifikationer indenfor historiefaget på minimum bachelorniveau kombineret med dokumenteret undervisningserfaring fra skoler eller eksterne læringsmiljøer. Erfaring fra og kendskab til arbejde med arkiver er en fordel.

Vi lægger vægt på, at du har

  • erfaring med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af læringsaktiviteter for elever på alle trin i grundskolen
  • erfaring med at arbejde i partnerskaber mellem skoler og eksterne læringsmiljøer
  • viden om og erfaring fra at arbejde brugerinddragende med lærere og skoleledelser
  • viden om og høje ambitioner for børn og unges møde med kulturarv og historie gennem undervisning
  • let ved at kommunikere og samarbejde på tværs af forskellige faglige grupper og institutioner
  • stærke kompetencer i forhold til at opbygge professionelle relationer

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny Løn.

Stillingen er på 30 timer ugentligt og ønskes tiltrådt den 1. oktober 2021.

Ansættelsen er tidsbegrænset til og med den 31. marts 2023.

Yderligere information

Du kan få yderligere information ved henvendelse til undervisnings- og udviklingsansvarlig Sidsel Bjerregaard Kirk på 2447 4814. Yderligere oplysninger om Københavns Stadsarkiv kan fås ved henvendelse til arkivar Peter Wessel Hansen på 2362 9260.

Ansøgning vedlægges CV og dokumentation for relevant uddannelse og erfaring.

Søg via nedenstående link senest fredag den 6. august 2021.

Vi afholder samtaler den 23. august 2021.

Om Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv er en del af enheden Historie & Kunst i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Enheden omfatter endvidere Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum og Københavns Museum.

Om Kultur- og Fritidsforvaltningen

I Kultur- og Fritidsforvaltningen tror vi på, at tillid og samarbejde både øger medarbejdernes trivsel og højner kvaliteten, produktiviteten og vores evne til at gå nye veje.