Studentermedhjælpere til vores fællesmagasin i Høje Taastrup

Vi søger 8 studentermedhjælpere til ordning, registrering, rensning, pakning i æsker, etikettering samt påpladssætning i magasin.

Der kommer løbende materiale fra kommunens kontorer, kældre og loftsrum. Dokumenterne er bragt ind fra de forskellige forvaltninger og efter modtagelsen på arkivet sorterer og renser ansatte materialet, der efterfølgende bliver registreret og gjort tilgængeligt for forvaltningerne og borgerne. Foto 2020: Mads Neuhard, Københavns Stadsarkiv.

Københavns Kommune skal tømmes for papir!

Københavns Stadsarkiv søger 8 studentermedhjælpere til vores fællesmagasin i Høje Taastrup.

Københavns Kommune skal have afviklet sine store administrative papirarkiver. De bevaringspligtige dele skal udsorteres og integreres med Københavns Stadsarkivs samlinger. I den forbindelse er der lagt en plan, som indebærer, at Københavns Stadsarkiv skal stå for, at arkivalier fra kommunens forvaltninger bliver sorteret, pakket, mærket og registreret.

Vi søger 8 studentermedhjælpere til fysisk håndtering af arkivmaterialet, dvs.

  • ordning, rensning og pakning i æsker
  • registrering i arkivdatabasen STARBAS
  • etikettering samt påpladssætning i magasin

Du er

  • studerende med en relevant uddannelsesretning, f.eks. historie eller informationsvidenskab
  • interesseret i arkivfaget
  • selvstændig og trives med en blanding af praktisk ordningsarbejde og registreringsarbejde
  • systematisk og nøjagtig og har sans for orden

Vi tilbyder

  • mulighed for at udvikle arkivfaglige kompetencer
  • oplæring i registrering i arkivdatabasen STARBAS, som pt benyttes af 20 kommuner
  • fleksible arbejdstider inden for normal kontortid kl. 8.00-16.00

Arbejdet kommer til at foregå i Historie & Kunsts nye fællesmagasin på Erik Husfeldts Vej i Høje Taastrup.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen finder sted i henhold til Aftale om studerendes løn- og ansættelsesvilkår inden for kontorområdet.

Stillingerne er på 12-15 timer om ugen efter nærmere aftale og ønskes besat pr. 1. februar 2021.

Om Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv er ansvarlig for at modtage, bevare og tilgængeliggøre papir- og digitale arkivalier. Vi er ca. 30 medarbejdere fordelt på Københavns Rådhus, Stormgade 20 og fællesmagasinet i Høje Taastrup. Vi er en del af fagcentret Historie & Kunst i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Fagcenteret omfatter endvidere Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum og Københavns Museum.

Yderligere oplysninger

Yderligere information om stillingerne kan fås ved henvendelse til registrator Peter Slott på 2763 7087.

Søg via nedenstående link senest søndag den 3. januar 2021

Vi forventer at afholde samtaler den 11.-13. januar 2021.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

I Kultur- og Fritidsforvaltningen tror vi på, at tillid og samarbejde både øger medarbejdernes trivsel og højner kvaliteten, produktiviteten og vores evne til at gå nye veje.