Projektmedarbejder til kbhbilleder.dk

Som projektmedarbejder indtaster du metadata, registrerer fotos og kommunikerer med de frivillige, der hver dag gør kbhbilleder.dk lidt bedre.

Kbhbilleder.dk

Kbhbilleder.dk er et website, hvor du kan finde historiske fotos, kort, film og tegninger fra København. Materialet kommer fra Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv, Frederiksberg Stadsarkiv, Magasin du Nord Museum og Det Danske Filminstitut.

Tanken bag kbhbilleder.dk er at stille byens kulturhistoriske samlinger bredt til rådighed for alle og til så mange formål som muligt.

Sitet er velbesøgt af borgere og professionelle, der bruger sitet til at finde billeder for at bruge billederne til at forstå og fortælle deres egen og byens historie, og passe på den.

Dine opgaver

Du bliver en del af det lille team bag kbhbilleder.dk, der er forankret på Københavns Stadsarkiv.

Dine opgaver vil primært bestå i at uploade og registrere fotos i DAM-systemet Cumulus, håndtere mails fra brugere/frivillige om ændringsforslag til fotografiernes beskrivelser, samt være kontaktperson for dialog med frivillige bl.a. i en dedikeret facebookgruppe.

Du vil desuden deltage i arbejdet med at udvikle sitet, sætte retning for de frivilliges indsats, motivere til deltagelse, samt kommunikere og formidle samlingernes indhold og værdi til alle interesserede borgere.

Herudover vil du, når det er muligt, deltage i arkivets øvrige brugervendte arbejde – både løbende opgaver og projekter.

Din profil

Du har:

 • En relevant akademisk uddannelse, fx historie eller etnologi
 • Erfaring med registrering af fotografier eller anden kulturhistorisk materiale
 • Grundlæggende viden om ophavsret
 • Erfaring med facilitering af frivilliges indsats
 • Interesse for og viden om fotografier og Københavns historie
 • Sans for billeder og visuel kultur
 • Gode digitale færdigheder og mod på at sætte dig ind i nye systemer
 • Gode skriftlige og kommunikative evner – også på sociale medier

Du er:

 • Vedholdende, tålmodig og god til rutineopgaver
 • God til research og ”detektivarbejde”
 • Hurtig til at få overblik over store datamængder
 • Grundig, stringent og systematisk
 • Venlig, imødekommende og kan snakke med mange forskellige slags mennesker

Løn- og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne om Ny Løn. Stillingen er en 2-årig projektstilling på 37 timer ugentligt og ønskes tiltrådt snarest muligt.

Yderligere information

Du kan få yderligere information ved henvendelse til arkivar Signe Trolle Gronemann på tlf. 24951806 i følgende tidsrum: 23. november kl. 9-12, 28. november kl. 13-16 og 9. december kl. 9-12.

Baggrund

Københavns Stadsarkiv er en del af enheden Kunst & Historie i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Enheden omfatter endvidere Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Dansekapellet.

Stadsarkivet har cirka 40 ansatte. Stillingen er forankret i Publikumsafdelingen.

Sammen med din ansøgning bedes du vedlægge CV og dokumentation for relevant uddannelse og erfaring.

Søg via linket senest 11. december 2022.

Samtaler afholdes 20. december 2022.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

I Kultur- og Fritidsforvaltningen tror vi på, at tillid og samarbejde både øger medarbejdernes trivsel og højner kvaliteten, produktiviteten og vores evne til at gå nye veje.