Kompetenceudvikling for historielærere

Gratis kompetenceudvikling for historielærere i skoleåret 2021/2022. Arbejd med originalt kildemateriale i et autentisk eksternt læringsmiljø og lad dine elever komme tæt på byens historiske dokumenter.

Få nye perspektiver på din undervisning og lad eleverne arbejde med originalt kildemateriale

Kurset, “Arkivet i den åbne skole” på Københavns Stadsarkiv bygger på samskabelse mellem lærere og arkiv. Som historielærer har du mulighed for at sparre med kollegaer fra andre skoler samt medarbejdere fra arkivet og derigennem blive fagligt inspireret i dit pædagogiske og didaktiske arbejde. Det kom tydeligt til udtryk ved den første workshop, hvor deltagerne med faglighed, erfaring og entusiasme inspirerede hinanden. I et udviklende samarbejde udforskede de det historiedidaktiske potentiale i at lade elever komme helt tæt på byens historiske dokumenter og arbejde med arkivets autentiske materialer og fagligheder ind i den åbne skole. Senere på kurset vil eleverne også blive inviteret ind på arkivet for at prøve kræfter med helt nyudviklet undervisning baseret på originalt kildemateriale.

Som indskolings- og mellemtrinslærer har du nu muligheden for at tilmelde dig kurset med opstart mandag den 7. marts. I forløbet deltager du i tre moduler, hvor undervisningen foregår på Stadsarkivet på Københavns Rådhus.

Det er gratis at deltage i kurset og vi sørger for god forplejning og materialer.

Kompetencekurset er blevet muligt takket være en donation fra A.P. Møller Fonden.

Kursets opbygning

Som nævnt ovenfor deltager din klasse i et undervisningsforløb på Københavns Stadsarkiv som en del af kurset. Dette forløb skaber vi med afsæt i diskussioner og idé-udveksling mellem arkiv og deltagere på modul 1.

Mellem modul 2 og 3 arbejder du med din klasse med et forløb hjemme på skolen. Her bidrager Københavns Stadsarkiv som faglig sparring og ekstra ressource ind i udvikling af dit forløb. Du bestemmer selv længden og indhold af dit forløb, som bygger videre på erfaringer fra modul 1 og 2, samt klassens besøg på arkivet.

Mål med kompetencekurset

At deltagerne får et eksklusivt kendskab til Københavns Stadsarkiv som læringsressource og bliver bærer af ny viden om inddragelse af arkiver i den åbne skole.

At deltagerne får ny erfaring med at inddrage originalt kildemateriale i historieundervisningen

At deltagerne i et fagligt fællesskab med arkiv og medkursister udvikler forløb, som foregår på arkiv såvel som på skole og herved understøtter skolens arbejde med den åbne skole

At deltagerne er medskabere af et nyt netværk blandt arkiv og lærere.

Kursus 2 – for lærere på indskoling og mellemtrin:

  • Modul 1 – Mandag d. 7. marts 2022 kl. 9-16
  • Modul 2 – Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 13-17
  • Modul 3 – Mandag d. 13. juni 2022 kl. 13-17

NB: Vi anbefaler at min. to lærere pr. skole deltager i kurset, da dette vil styrke overførsel af viden og erfaring fra kurset til skolens praksis. Det er dog også muligt at deltage som enkelt lærer.

Deltagerforudsætninger

Deltagere i kurset underviser i historie på en folkeskole i København eller på Frederiksberg.

Deltagere tænker kompetenceudviklingen ind deres undervisning i næste skoleår og deltager med en klasse på et besøg på Københavns Stadsarkiv og hjemme på skolen. Undervisningsforløb er gratis for skolen.

Kontakt og tilmelding

Alle pladser på forårets kursus 2022 er bookede.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt undervisnings- og udviklingsmedarbejder, Kasper Krüger på 21258359 eller skriv på tv0r@kk.dk.