Kompetenceudvikling for historielærere

Gratis kompetenceudvikling for historielærere i skoleåret 2021/2022. Arbejd med originalt kildemateriale i et autentisk eksternt læringsmiljø og lad dine elever komme tæt på byens historiske dokumenter.

Undervisningssituation på arkivet

Giv eleverne mulighed for at arbejde med originalt kildemateriale fra Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv tilbyder gratis kompetenceudvikling for historielærere i det kommende skoleår.

Kurset inviterer lærere og elever indenfor i et autentisk eksternt læringsmiljø, og giver mulighed for at arbejde med originalt kildemateriale fra arkivet.

Kompetenceområdet kildearbejde er således omdrejningspunkt for kurset, som bygger på samskabelse mellem lærere og arkiv og lægger op til fælles diskussioner om historiefaget og anvendelse af kilder i undervisningen.

Sammen udforsker vi det historiedidaktiske potentiale i at lade elever komme helt tæt på byens historiske dokumenter og arbejde med arkivets autentiske materialer og fagligheder ind i den åbne skole.

I forløbet deltager du i tre moduler, hvor undervisningen foregår på Stadsarkivet på Københavns Rådhus.

Det er gratis at deltage i kurset og vi sørger for god forplejning og materialer.

Kompetencekurset er blevet muligt takket være en donation fra A.P. Møller Fonden.

Kursusdatoer

Kursus 1 – for lærere på mellemtrin og udskoling:

 • Modul 1 – Mandag d. 25. oktober kl. 9-16
 • Modul 2 – Torsdag d. 11. november kl. 13-17
 • Modul 3 – Mandag d. 24. januar kl. 13-17

Kursus 2 – for lærere på indskoling og mellemtrin:

 • Modul 1 – Mandag d. 7. februar kl. 9-16
 • Modul 2 – Torsdag d. 24. februar kl. 13-17
 • Modul 3 – Mandag d. 30. maj kl. 13-17

NB: Vi anbefaler at min. to lærere pr. skole deltager i kurset, da dette vil styrke overførsel af viden og erfaring fra kurset til skolens praksis. Det er dog også muligt at deltage som enkelt lærer.

Deltagerforudsætninger

 • Deltagere i kurset underviser i historie på en folkeskole i København eller på Frederiksberg.
 • Deltagere tænker kompetenceudviklingen ind deres undervisning i næste skoleår og deltager med en klasse på et besøg på Københavns Stadsarkiv og hjemme på skolen. Undervisningsforløb er gratis for skolen.

Kursets opbygning

Som en del af din kompetenceudvikling deltager din klasse i et undervisningsforløb på Københavns Stadsarkiv. Dette forløb skaber vi med afsæt i diskussioner og idé-udveksling mellem arkiv og deltagere på modul 1.

Mellem modul 2 og 3 arbejder du med din klasse med et forløb hjemme på skolen. Her bidrager Københavns Stadsarkiv som faglig sparring og ekstra ressource ind i udvikling af dit forløb. Du bestemmer selv længden og indhold af dit forløb, som bygger videre på erfaringer fra modul 1 og 2, samt klassens besøg på arkivet.

Kompetencekurset udbydes som en del af projektet “Arkivet i den åbne skole”, som er et samarbejde mellem arkiverne i Esbjerg, Kolding og København.

Mål med kompetencekurset

 • At deltagerne får et eksklusivt kendskab til Københavns Stadsarkiv som læringsressource og bliver bærer af ny viden om inddragelse af arkiver i den åbne skole.
 • At deltagerne får ny erfaring med at inddrage originalt kildemateriale i historieundervisningen
 • At deltagerne i et fagligt fællesskab med arkiv og medkursister udvikler forløb, som foregår på arkiv såvel som på skole og herved understøtter skolens arbejde med den åbne skole
 • At deltagerne er medskabere af et nyt netværk blandt arkiv og lærere.

Kontakt og tilmelding

Hvis du ønsker at tilmelde dig kurset, så kontakt undervisnings- og udviklingsansvarlig Sidsel Kirk på 24474814 eller skriv på cp2k@kk.dk.

Ved tilmelding skal du oplyse navn og skole og kontaktinformationer samt skrive hvilket klassetrin du underviser og som derfor skal deltage deltage i undervisningen af elever på Stadsarkivet.

Du er velkommen til at ringe eller skrive med spørgsmål til forløbet.

Obs: Vi underviser små hold og der er begrænset antal pladser. Vi tildeler pladser efter først-til-mølle princippet.