Københavns Stadsarkiv søger arkivar til understøttelse af frivillige og brugere

Vi søger en arkivar med erfaring i registrering, arkivundersøgelser, vejledning og formidling, der ønsker at give indsigten i arkivets samlinger videre.

Vær med til at sætte arkivets mangfoldige samlinger i spil

Vi søger en arkivar med erfaring i registrering, arkivundersøgelser, vejledning og formidling, der med stor historisk viden ønsker at give indsigten i arkivets samlinger videre. Både til de brugere, der hver dag besøger arkivet fysisk eller digitalt, og til alle de frivillige, der med stort engagement og viden bidrager til at forbedre søgbarheden i samlingerne.

Arbejdsopgaver

Dit fokus vil primært være at styrke kendskabet og adgangen til arkivets fysiske og digitale samlinger. Det sker gennem en forbedret registrering, vejledning af brugere og understøttelse af de frivilliges indsats.

Dine primære arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Deltagelse i arkivets brugervendte arbejde – både løbende opgaver og projekter.
 • Forbedring af metadata og tilgængeliggørelse af digitaliserede samlinger – fra personlige erindringer til historisk personregistrering.
 • Deltagelse i Stadsarkivets forskellige frivillighedsprojekter, hvor du skal understøtte dialogen med de frivillige ved at motivere og svare på spørgsmål med blik både for den enkelte deltager, fællesskabet og projektets faglige kvalitet.
 • Koordinering og understøttelse af opgaver til studentermedhjælpere.
 • Bidrag til læsesalens arbejde med borgerkontakt, forespørgsler, udarbejdelse af registre og hjælpemidler.
 • Formidling, fx arrangementsudvikling, nyheder og artikler til web og sociale medier, samt udarbejdelse af vejledninger.

Du vil blive tilknyttet Publikumsafdelingen med primær arbejdsplads på Københavns Rådhus, men med centrale samarbejdspartnere i hele arkivet og enheden Kunst og Historie.

Du kan forvente:

 • Et arbejde, hvor dialogen og fællesskabet mellem borgerne og arkivet er i fokus.
 • Konkrete arbejdsforløb med mærkbar fremgang og resultater.
 • Indflydelse på arbejdsopgavernes løsning.
 • Fagligt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med større arkivers opbygning og søgemuligheder.
 • Kan varetage ansvarsområder og projekter selvstændigt og fleksibelt.
 • Kan arbejde systematisk og struktureret og har erfaring med registrering.
 • Har gode digitale kompetencer.
 • Kan skrive, så det vigtigste står først, og det indviklede bliver enkelt.
 • Er serviceminded og kan kommunikere i øjenhøjde med arkivets forskellige brugere.
 • Kan læse håndskrift fra forskellige perioder.
 • Har kendskab til eller interesse for Københavns historie.
 • Er selvstændig, har gode samarbejdsevner og kan indgå som en aktiv medspiller i et team.

Løn- og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne om Ny Løn. Stillingen er en 2-årig projektstilling på 30 timer ugentligt og ønskes tiltrådt snarest muligt.

Yderligere information

Du kan få yderligere information ved henvendelse til arkivar Signe Trolle Gronemann på 2495 1806 i følgende tidsrum: torsdag den 15. september kl. 13.00-15.00, tirsdag den 20. september kl. 14.00-16.00 og onsdag den 28. september kl. 9.00-12.00.

Baggrund

Københavns Stadsarkiv er en del af enheden Kunst & Historie i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Enheden omfatter endvidere Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Dansekapellet.

Stadsarkivet har cirka 40 ansatte. Stillingen er forankret i Publikumsafdelingen

Sammen med din ansøgning bedes du vedlægge CV og dokumentation for relevant uddannelse og erfaring.

Søg via linket senest søndag den 2. oktober 2022

Samtaler afholdes mandag den 10. oktober.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

I Kultur- og Fritidsforvaltningen tror vi på, at tillid og samarbejde både øger medarbejdernes trivsel og højner kvaliteten, produktiviteten og vores evne til at gå nye veje.