Indtast skoleprotokoller hos Danish Family Search

Københavns Stadsarkiv og Danish Family Search indgik i 2015 et samarbejde om indtastning af københavnske skoleprotokoller fra 63 forskellige skoler i perioden 1753-1937.

Oehlenschlægergade friskole, 4. klasse (svarer til 3. klasse), 1902. Friskoler var gratis i modsætning til betalingsskoler. Begge var en del af kommuneskolen. Foto: Ukendt fotograf, Københavns Stadsarkiv

Skoleprotokollerne kan indtastes

Vi har lånt en digital kopi af arkivets skoleprotokoller fra København til slægtsforsknings-sitet Danish Family Search. Her har frivillige siden 2015 kunne indtaste oplysningerne i protokollerne, så indholdet bliver søgbart og let og læse.

Stadsarkivets samling af skoleprotokoller går tilbage til 1753. Samlingen rummer materiale fra både nuværende og nedlagte skoler. I alt kan protokoller fra 63 forskellige skoler indtastes.

De indtastede data gemmes hos Københavns Stadsarkiv

Vi håber at rigtig mange frivillige melder sig hos Danish Family Search, hvor man allerede kan indtaste folketællinger og kirkebøger.

Men den store arbejdsindsats må ikke gå tabt og oplysningerne skal bevares for eftertiden. Derfor modtager og bevarer Stadsarkivets de indtastede data sammen med de originale protokoller.

De indtastede oplysninger vil blive stillet til rådighed for alle, både hos Danish Family Search og Københavns Stadsarkiv

Skolegangen har vi alle til fælles

Var farfar “god til sløjd, men elendig til regning”, doven i skolen eller fik han ligefrem en præmie i løbet af sin skoletid?

For mange slægtsforskere er skoleprotokoller endnu ukendt land, men de rummer en guldgrube af oplysninger om vores bedste- og oldeforældres opførsel, væremåde og barndom. Hvor mange andre kilder er fokuseret på oplysninger om voksne, indeholder skoleprotokollerne i sagens natur oplysninger om børn. – Og mange børn – for skolegangen har vi alle til fælles – også for 100 år siden.

En skoleprotokol rummer oplysninger om alle de børn, der var indskrevet på skolen. Med disse oplysninger får slægtsforskere endnu en mulighed for at jagte de københavnske aner, der ofte flyttede meget og derfor kan være svære at finde.

Danish Family Search

Danish Family Search er et privat slægtforskningsinitiativ, der med stor dygtighed har tilbudt søgning og indtastning i folketællinger og kirkebøger. Siden www.dfs.dk er blandt de mest populære sider for slægtsforskere, der forsker i danske familier.