Renskriv erindringer

Den omfattende håndskrevne erindringssamling er en af arkivets mest benyttede kilder. En lille skare frivillige indtaster erindringerne og gør teksten let at læse og søgbar.

Gør håndskrevne erindringer lettere at læse og søge i

Størstedelen af Stadsarkivets store samling af erindringer består af håndskrevne tekster. En lille skare af frivillige arbejder med at renskrive eller transskribere teksten, så den bliver lettere at læse og søgbar på nettet. Det er et stort arbejde, og der er plads til flere.

Skriv eller ring, hvis du er interesseret i at renskrive håndskrevne erindringer.

Vælg avanceret søgning og sæt kryds ved erindringer, så søger du kun i erindringssamlingen. Du vil hurtigt opdage at de erindringer, der er renskrevne er lettere at anvende.