Til medarbejdere i Københavns Kommune: Fortæl om tiden under coronakrisen

Stadsarkivet opfordrer medarbejdere i Københavns Kommune til at være med til at dokumentere tiden under coronakrisen.

Hvad skete der da landets største by og kommunale arbejdsplads lukkede ned?

Rådhuset er lukket, men kommunens medarbejdere fortsætter med at sikre velfærd og service på ældrecentret, i nødinstitutionerne og hjemmepleje eller fra skrivebordet og computeren, der nu er placeret i private hjem. Og om nogen tid skal vi til at genstarte byen.

Københavns Stadsarkiv dokumenterer og bevarer byens historie i flest mulige aspekter, og ønsker nu at indsamle beretninger blandt kommunens medarbejdere om, hvad der skete, da landets største by og kommunale arbejdsplads blev ramt af lockdown på grund af en pandemi.

Derfor vil vi gerne have din historie med ind i arkivets samling, så fremtidens forskere, elever, studerende og andre historieinteresserede borgere kan få indblik i coronakrisen set fra de kommunale medarbejderes side.

Det er helt frivilligt at deltage. Alle ansatte i Københavns Kommune, der har lyst til at bidrage med en skriftlig beretning, billeder eller video/lyd-fortælling, kan være med.

Da disse uger er udfordrende for mange ansatte, som har rigeligt at gøre med at håndtere arbejde og privatliv, er det muligt at indsende bidrag til os resten af året og arkivet vil øge indsamlingsaktiviteterne, når hverdagen vender tilbage.

Det er vigtigt at understrege, at denne indsamling ikke handler om dramatik og sensation. Vi vil have indblik i din hverdag under coronakrisen, og der er plads til både stort og småt.

Indsend dit bidrag

Du kan indsende dit bidrag til indsamlingen gennem Københavns Kommunes selvbetjeningsløsning.

Du vil blive bedt om at logge ind med NemID. Bemærk at det er dit eget NemID og ikke en evt. medarbejdersignatur.

Kontakt

Du er velkommen til at skrive til arkivar Dorthe Chakravarty: is4s@kk.dk for yderligere information.

Vi håber, at du har lyst til at bidrage – og ser frem til at modtage dit bidrag.

Spørgsmål og svar om indsamlingen

Hvorfor indsamle?

Københavns Stadsarkiv dokumenterer og bevarer byens og borgernes historie i flest mulige aspekter, og ønsker nu at indsamle vidnesbyrd om, hvad der skete, da landets største by og kommunale arbejdsplads blev lukket ned på grund af en pandemi.

På den måde sikrer vi værdifuld dokumentation for fremtiden.

Sager, der dokumenterer kommunale beslutninger og beslutningsprocesser opsamles i de administrative systemer, hvor vi journaliserer det, vi bør. Vi vil gerne udbygge den del med medarbejdernes egne beretninger om, hvordan de håndterer arbejdsdage og hverdage i en krisetid.

Hvem kan være med?

Alle medarbejdere i Københavns Kommune kan deltage. Uanset dit arbejdssted eller ansættelsesform. Da mange ansatte også er borgere i København, håber vi, at indsamlingen kan give indblik i krisen fra et professionelt og personligt perspektiv.

Hvornår kan jeg sende til jer?

Du kan bidrage frem til 31. december 2020.

Hvad kan jeg sende ind?

Du bestemmer, hvilken form din beretning skal have.

Det betyder, at du må skrive, vedlægge billeder (skriv hvor og hvornår de er taget) eller optage dit vidnesbyrd på lyd eller video på f.eks. din telefon.

Har du skrevet dagbog i løbet af lockdown-perioden, må du gerne sende den ind.

Brug filformaterne word eller pdf for tekst. Fotos indsendes som jpg, mp3 til lyd eller mp4 til film.

Dine filer må tilsammen maksimalt fylde 80 MB. Fylder de mere kan du kontakte os, så finder vi en anden sikker måde vi kan modtage dit bidrag.

Hvad skal det bruges til?

Ved at dokumentere medarbejdernes hverdag kan fremtidens forskere, skoleelever, studerende og historieinteresserede borgere få indblik i, hvordan krisen blev håndteret.

Som den nuværende epidemi skaber efterspørgsel efter arkivets arkivalier fra pesten i 1700-tallet, den spanske syge i 1918 og polioepidemien i 1950’er, så vil der i fremtiden også blive efterspørgsel efter materiale, der belyser COVID-19’s konsekvenser og betydning for byen og borgerne.

Hvem kan læse det jeg skriver?

Du er med til at bestemme, hvornår din beretning må benyttes at dem, der ønsker at læse det. Du kan vælge mellem ’nu med det samme’ eller ’om 20 år’. Du vælger via den blanket, du skal udfylde, når du indsender dit bidrag.

Bemærk at hvis din beretning indeholder oplysninger om identificerbare personers private, herunder økonomiske forhold, kan du ikke selv bestemme hvornår, det kan benyttes. Det afgøres i stedet af Arkivloven, der pt. sætter en frist på 75 år.

Enhver kan søge Stadsarkivet om tilladelse til at benytte materialet før 75 årsfristens udløb. Stadsarkivaren kan efter konkret vurdering af ansøgers formål og materialets indhold give tilladelse til benyttelse. Tilladelse vil i så fald gives på særlige vilkår, fx at oplysninger om enkeltpersoners private forhold ikke viderebringes, at der ikke rettes henvendelse til personer, der er nævnt i materialet, at materialet ikke gengives i dens helhed, samt at der ikke foretages kopiering.

Hvad skal jeg skrive om?

Begynd med oplysninger om navn, arbejdsfunktion og gerne alder. Du bestemmer, hvad du vil fortælle – men vær varsom med navne og oplysninger om andre personer, da dit bidrag vil indgå i arkivets samling.

Vi har lavet en liste med spørgsmål, der kan fungere som inspiration til at komme i gang. Du behøver ikke svare på alle spørgsmålene. Du afgør, hvad der er vigtigst for dit bidrag.

 • Beskriv din arbejdsdag under coronakrisen – på hvilken måde afviger den/afviger den ikke fra din normale arbejdsdag?
 • Hvis du arbejder hjemmefra: Hvordan oplever du situationen med at skulle arbejde hjemmefra?
 • Hvis du arbejder ude blandt borgerne: Hvordan oplever du den situation?
 • Hvilke udfordringer oplever du, at kommunens medarbejdere har netop nu?
 • Hvordan oplever du, at medarbejderne håndterer situationen?
 • Hvordan oplever du, at borgerne tager situationen?
 • Hvordan påvirker krisen dig på hjemmefronten?
 • Hvad er den største udfordring?
 • Hvad er en positiv overraskelse?
 • Tror du, at dette vil ændre arbejdsmønstre og skabe tiltag, som kan tages med i hverdagen efter krisen? Hvilke og hvordan?
 • Hvilke konsekvenser tror du, at coronakrisen vil få for Københavns Kommune?
 • Hvilke konsekvenser tror du, at coronakrisen vil få for dit fremtidige arbejdsliv i kommunen?
 • Hvilke tanker gør du dig om at genåbne København og Danmark?
 • Hvis du skriver efter genåbningen: Hvordan blev normaliseringsfasen grebet an og hvordan oplevede du det?

Hvor langt skal dit bidrag være?

Det bestemmer du.

Hvordan uploader jeg?

Brug linket til Københavns Kommunes selvbetjeningsløsning ovenfor.