Stadsarkivet indsamler bryllupsbilleder fra LGBTI+personer

I forbindelse med Copenhagen2021 indsamler Københavns Stadsarkiv billeder og -historier fra LGTBI+-personers bryllupper og registrerede partnerskaber i København.

Sally-Ann Louise Chang og Storm Warman til deres vielse på Nyholm i 2018, hvor de sammen med 6 andre par blev viet til et særligt vielsesevent under Copenhagen Pride. Foto: Pernille Larsen

Indsamlingen er afsluttet / The collecting project has ended.

In English below.

Rådhuset var verdens første sted for registrerede partnerskab

Den 1. oktober 1989 indgik 11 par de første samkønnede registrerede partnerskaber i verden på Vielseskontoret på Københavns Rådhus.

Det var en stor dag for de par, der blev viet. Men det var også en skelsættende begivenhed, der var med til at bane vejen for at LGBTI+-personer fra Danmark og resten af verden kunne indgå ægteskab.

Københavns Stadsarkiv har arkivalier og billeder fra store dele af kommunens og byens historie, men næsten intet der fortæller denne del af historien.

Derfor samler arkivet nu, i samarbejde med Vielseskontoret og Copenhagen 2021, bryllupsbilleder og -historier ind fra personer, der har indgået registreret partnerskab eller ægteskab med en ægtefælle af samme køn i København.

Indsamlingen løber til og med 30. juni 2021.

Et udvalg af materialet vil efter nærmere aftale blive brugt til udstillinger i forbindelse med Worldpride2021 og Eurogames 2021 i august 2021.

Arkivet beder borgerne om hjælp

Du kan være med til at skabe denne del af arkivets samling ved at sende bryllupsbilleder og -historier digitalt til Københavns Stadsarkiv.

Materialet vil indgå i arkivets samling og bliver offentligt tilgængeligt for forskere og andre historieinteresserede enten med det sammen eller om 20 år – det bestemmer du.

Blandt det indkomne materiale vil arkivet i samarbejde med Vielseskontoret udvælge billeder, der skal indgå i en udstilling på Københavns Rådhus og på kbhbilleder.dk i forbindelse med Worldpride2021 og Eurogames 2021 i august 2021.

Bliver dine billeder udvalgt til udstillingerne, vil du naturligvis få besked og blive spurgt, om du er indforstået med, at de udstilles.

Sådan gør du

Billeder skal indsendes i formaterne JPG eller TIFF i en god kvalitet (dvs. store filer i høj opløsning).

Skriv en tekst, hvor du fortæller om billedet og brylluppet. Billedteksten skal indeholde overskrift, oplysninger om dato for billedet og hvis muligt oplysninger om fotograf. Skriv gerne en hel side (A4), men mindre kan også gøre det.

Upload til billede og tekst via vores digitale indsamlingsblanket i Københavns Kommunes selvbetjeningsløsning. Link nedenfor.

Du vil blive bedt om at logge ind med NemID. Når du er logget ind vælg muligheden ‘Erindringer’ (ikke fotografi).

I blanketten skal du udfylde information om, hvornår dit billede/tekst må være offentligt tilgængeligt.

Spørgsmål om indsamling, filformater, upload, billedtekst mv. kan rettes til arkivar Jens Erik Mikkelsen Jensen, e-mail QC7C@kk.dk, telefon: 24 82 02 65

Har du en længere beretning på hjerte?

Stadsarkivet modtager også gerne længere beretninger/erindringer om livet i København. Indsender du dine erindringer, vil de blive en del af arkivets store samling af københavnererindringer.


Copenhagen City Archives collect wedding photos from LGBTI+ persons

In connection with Copenhagen2021, Copenhagen City Archives are collecting photos and stories from LGBTI+-people’s weddings and civil unions in Copenhagen.

The City Hall was the world’ first location for civil union

On October 1st, 1989, 11 couples entered the world’s first same-sex registered partnerships at the Wedding Office at Copenhagen City Hall.

It was a big day for the couples who were wedded. But it was also a landmark event that helped pave the way for LGBTI+ people from Denmark and the rest of the world to get married.

Copenhagen City Archives has archival material and photos from large parts of the municipality’s and the city’s history, but almost nothing to tell this part of the story.

Therefore, the archive now collects, in collaboration with the Wedding Office and Copenhagen 2021, wedding photos and stories from people who have entered a registered partnership or marriage with a spouse of the same sex in Copenhagen.

A selection of the material will by agreement be used for exhibitions in connection with Worldpride2021 and Eurogames 2021 in August 2021.

The archive is asking the citizens for help

You can help create this part of the archive’s collection by sending wedding photos and stories digitally to the Copenhagen City Archives.

The material will be included in the archive’s collection and will be publicly available to researchers and other history enthusiasts either immediately or in 20 years – you decide.

Among the material received, the archive will, in collaboration with the Wedding Office, select images to be included in an exhibition at Copenhagen City Hall and on kbhbilleder.dk in connection with Worldpride2021 and Eurogames 2021 in August 2021.

If your photos are selected for the exhibitions, you will of course be notified and asked if you agree with them being exhibited.

Here’s how you do it

Images must be submitted in the highest resolution possible and in either JPG or TIFF formats. Contact us if you have questions or need help with this.

Each image must be accompanied by a text of approx. one page (A4) where you tell about the photo and the wedding. The caption must contain the title, information about the date of the photo and, if possible, information about the photographer.

When you submit the material, you will receive a submission form that will ensure that we receive all the information about the images and recollections that we need and that we agree on the rules for when, your material may be displayed publicly.

Contact archivist Jens Erik Mikkelsen Jensen, email QC7C@kk.dk to submit.