Bidrag til samlingerne ved at aflevere et privatarkiv

Et privatarkiv er arkivmateriale afleveret af en privatperson, en institution eller et privat firma. Det kan være erindringer, fotografier, breve, dagbøger og meget andet.

Privatarkiv – Hvad er det?

Et privatarkiv er arkivmateriale afleveret af en privatperson, et privat firma eller institution. Fra privatpersoner er der oftest tale om erindringer, fotografier, breve eller dagbøger. Fra firmaer og institutioner kan det være alt fra regnskaber til årsrapporter, fra festtaler til beslutningsoplæg. Hvad der er relevant, afhænger af den enkeltes historie.

Hvorfor aflevere et privatarkiv?

Offentlige institutioner har pligt til at aflevere dele af deres materiale til arkiverne, men private personer, institutioner og firmaer er frit stillede. Det er let at komme i tanker om københavnere, hvis private korrespondancer kunne være interessante for eftertiden, eller fremtrædende københavnske firmaer, hvis beslutninger har haft indflydelse på Københavns udvikling. Derfor er det vigtigt, at der også bevares privatarkiver for eftertiden.

Skal man være betydningsfuld for at kunne aflevere et privatarkiv?
Privatarkiver er relevante, både når de stammer fra fremtrædende kulturpersonligheder, og når de kommer fra den almindelige københavner. En erindring fra en skolelærer er faktisk også et privatarkiv eller en dagbog fra en skoleelev. Når det er sagt, er det selvfølgelig ikke muligt at bevare alt. Materialet skal helst have en særlig karakter, fx en særlig velskrevet og detaljerig dagbog eller en ganske almindelig dagbog, der til gengæld beskriver historiske begivenheder på tæt hold.

Ejer du noget, der har eftertidens interesse, så kontakt os

Nogle ting går i arv i generationer, og det er der så vidt ingenting i vejen med. Men har du arvet noget, skrevet noget eller ejer du noget af særlig historisk interesse, bør du overveje, om ikke det opbevares bedst på at arkiv, hvor vi kan passe på det og stille det til rådighed for forskningen.

Aftaler om aflevering – det skal du oplyse

Når du afleverer et privatarkiv, er det vigtigt, at vi har så mange oplysninger som muligt om de personer, firmaer eller institutioner, materialet omhandler. Vi skal også sammen fastlægge en frist for, hvornår materialet skal være frit tilgængeligt for offentligheden, idet arkivlovens faste frister ikke gælder for privatarkiver.

Selve aftalen indgås via Københavns Kommunes digitale selvbetjening. Du vil blive bedt om at logge på med NemID. Aflevering af et privatarkiv kræver forudgående aftale.

Er du fritaget fra Digital Post og/eller e-boks, kan du kontakte arkivet og få en aftaleblanket i papir.