Patientjournal

Har du eller en i din familie været indlagt på et af Københavns Kommunes hospitaler, kan der være bevaret en sag om indlæggelsen.

Patientjournaler i Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv har patientjournaler fra Københavns Kommunes hospitaler.

Du kan se, hvilke hospitaler Stadsarkivet har materiale fra i arkivdatabasen Starbas. Mange patientjournaler vil være kasseret for mange år siden og findes derfor ikke mere.

Det skal du vide på forhånd

Du skal vide, hvilket hospital patienten var indlagt på, og hvilket år/periode.

Det er en stor fordel, hvis du også ved, hvilken afdeling patienten var indlagt på, eller hvilken sygdom patienten led af.

Hvis du ikke kender afdelingen, er det en fordel, hvis du ved, om patienten blev opereret eller ej, dvs. om vedkommende har været indlagt på en kirurgisk eller medicinsk afdeling.

Sådan gør du

Hvis patientjournalen er mindst 75 år, skal du søge og bestille patientjournalen i Starbas.

Hvis patientjournalen ikke er 75 år, skal du ansøge om tilladelse til se journalen, også selvom det er din egen journal.

Oplysninger i en patientjournal

Det er meget forskelligt, hvilke oplysninger patientjournalerne indeholder. Det afhænger både af perioden, sygdomsforløbet og afdelingen.

Generelt får man dog oplysninger om patientens generelle helbredstilstand og om hele forløbet under patientens indlæggelse.

Det kan være suppleret med forskellige målinger og tabeller, der er med til at tegne et billede af patientens tilstand.

Patientjournalerne indeholder som regel følgende oplysninger:

  • Fulde navn og alder
  • Patientens sygdomsforløb og behandling
  • Indlæggelsesdag
  • Udskrivningsdag eller dødsdag

De fleste patientjournaler er ordnet efter udskrivnings- eller dødsdato, alternativt et journalnummer.

Oplysninger om rent private forhold – Søg om tilladelse

Sager, der omhandler personers rent private forhold, og som er under 75 år gamle, skal du søge om tilladelse til at se – også selv om det er din egen sag.