Børneforsorg og børnehjem

Har du som barn har været på børnehjem eller under børneforsorgen, kan du her læse om, hvor og hvordan du muligvis kan finde oplysninger.

Børnehjemssager i Københavns Stadsarkiv

Det er ikke altid helt nemt at finde frem til sin egen sag, da sagerne kan ligge flere forskellige steder.

Stadsarkivet har typisk sager fra flere af Københavns Kommunes børnehjem. Socialforvaltningen har typisk sager fra børneværnet og nogle af kommunens børnehjem.

Stadsarkivet har kun sager om dig, hvis du/forældrene havde folkeregisteradresse i Københavns Kommune, da sagen foregik.

Ofte vil mange børneforsorgs- eller børnehjemssager være kasseret for mange år siden og findes derfor ikke mere.

Det skal du vide på forhånd

Du skal vide, hvilket børnehjem du blev anbragt på, og perioden for, hvornår du blev anbragt.

Hvis du ved, hvilket eller hvilke børnehjem du var anbragt på, kan du slå op i arkivdatabasen Starbas og se, om børnehjemmet har afleveret deres arkiv til Københavns Stadsarkiv.

Hvis du ikke ved, hvilket eller hvilke børnehjem du var anbragt på, kan du henvende dig til Københavns Folkeregister (Borgerservice). 

Børn, der ikke bor hjemme hos forældrene, får uanset alder eget folkeregisterkort. 

På kortet vil der stå oplysninger om de adresser, barnet har boet på. Det kan være adresser på børnehjem.

Hvis Københavns Folkeregister (Borgerservice) ikke har oplysninger om dig, så må du finde ud af, hvilken kommune du er født i og kontakte folkeregistret i den pågældende kommune.

Sådan gør du

Hvis Stadsarkivet har materiale fra dit børnehjem, skal du ansøge om tilladelse til at se materialet.

Du kan også skrive til Socialforvaltningens arkiv og spørge, om de har materiale om dig (fx børneværns- eller børnehjemssager).

Skriv til Socialforvaltningen på arkivet@sof.kk.dk

Hvis hverken Stadsarkivet eller Socialforvaltningen har materiale om dig, kan du kontakte børnehjemmet, hvis det stadig eksisterer, og spørge, hvor deres sager befinder sig.

Oplysninger i en børnehjemssag

Det varierer meget, hvad der er bevaret fra de enkelte børnehjem, og sagerne er derfor forskellige i omfang. Nogle er korte med få personoplysninger og uden beskrivelser, andre mere fyldige med mange bilag.

I sagerne vil der ofte være et skema med personoplysninger om barnet, forældrene og hjemmet. I de mere omfattende sager kan der være beskrivelser af barnets ophold, trivsel, forhold til kammerater, lærerudtalelser, korrespondance vedr. anbringelse og udslusning fra hjemmet, breve til socialcenter og tilsynsrapporter om hjemmet.

Desuden kan der findes personlige papirer i form af dåbsattester, vaccinationskort, personnummerbevis m.m.

Vær opmærksom på, at mange børneværns- eller børnehjemssager er kasseret for mange år siden.

Oplysninger om rent private forhold – Søg om tilladelse

Sager, der omhandler personers rent private forhold, og som er under 75 år gamle, skal du søge om tilladelse til at se – også selv om det er din egen sag.