Find din egen sag

Skolepapirer, hospitalssager, forsorg eller børnehjem? Du er ikke den eneste, der mangler oplysninger eller dokumentation om dit eget liv. Her kan du læse om, hvad vi har, og hvordan du kommer til at se det.

Der findes ingen samlet sag i arkivet om dit liv og vi kan ikke bare søge på dit navn. I stedet skal du tænke over hvilke institutioner eller myndigheder, der kan have registreret noget om dig og hvornår. Gamle breve fra myndigheder eller hospitaler kan have påført journalnumre, der kan være en stor hjælp til søgningen. Foto: Mads Neuhard, Københavns Stadsarkiv

Dokumentation om dit liv

Der kan i princippet findes oplysninger om dit liv mange forskellige steder i Stadsarkivets samlinger. Men der findes ingen enkelt sag, hvor alt materiale om dig er blevet samlet.

I stedet skal du overveje hvilken institution eller myndighed, der i sin tid kan have behandlet noget om dig. Det betyder ,at du kan have flere sager, en for hver myndighed eller institution.

Særlige vejledninger til bestemte sager

Børneforsorg og børnehjem

Stadsarkivet har kun sager om dig, hvis du/forældrene havde folkeregisteradresse i Københavns Kommune, da sagen foregik.

Patientjournaler

Stadsarkivet har patientjournaler fra Københavns Kommunes hospitaler. Patientjournaler fra Rigshospitalet findes på Rigsarkivet.

Eksamen og skolegang

Stadsarkivet har eksamensprotokoller fra Københavns Kommunes folkeskoler. Du kan ikke bestille et egentligt eksamensbevis, men Stadsarkivet kan lave en udskrift af dine års- eller eksamenskarakterer.

Adoption, fadderskab og skilsmisse

Disse sager kan du finde hos Rigsarkivet og ikke på Stadsarkivet.

Det er ikke muligt at søge på CPR nummer

Selvom CPR nummeret i dag er det første vi nævner, når vi henvender os til en myndighed, er det desværre ikke meget værd i en arkivsøgning. Her skal vi kende den institution eller myndighed, der har behandlet sagen.

Andre nyttige oplysninger er tidspunkter, navne eller journalnumre. Har du et brev liggende fra den tid sagen kørte, kan det rumme henvisninger og/eller journalnumre, der gør din søgning meget lettere.

Oplysninger om rent private forhold – Søg om tilladelse

Sager, der omhandler personers rent private forhold, og som er under 75 år gamle, skal du søge om tilladelse til at se – også selv om det er din egen sag.